طراحی و تولید سازه مینی یخچال دنت 

این سازه ابتدا با نرم افزار های سه بعدی طراحی و پس از تایید شرکت دنت به مرحله ساخت و مونتاژ رسید.

طراحی و ساخت و اجرای کار توسط شرکت نونگاه با تیم حرفه ای طراحی و همچنین تیم مجرب ساخت و مونتاژ انجام شده است.