شلف تاکر های برند دنت

طراحی ساخت و اجرای شلف تاکر فوق العاده شیک و  زیبای شرکت دنت زیر نظر طراحان و متخصصین نونگاه که نمایی زیبابرای تبلیغ شرکت دنت می باشد و موجب جذب مشتریان می شود

این شلف تاکر ها با نوری که درونش کار شده می تواند در هنگام شب روشن شده و زیبایی کار را دوچندان نماید.

شلف تاکر دنت - برندینگ نوری

برخی از نمونه شلف تاکر های شرکت دنت

طراحی و ساخت توسط نونگاه