توضیحات مربوط به پروژه های سایبان های تبلیغاتی نونگاه

  1. برآورد هزینه انجام شده با احتساب هزینه حمل و نصب ولی با پیش فرض یکبار مراجعه جهت نصب محاسبه شده است. در غیر این صورت هرگونه خدمات و یا مراجعه مجدد در اثر عدم هماهنگی توسط کارفرما در فاکتور نهایی اضافه خواهد شد. همچنین ممکن است هزینه های ایاب و ذهاب و حمل و نصب بسته به موقعیت محل نصب، موافقت یا مخالفت فروشگاه، تعداد و زمان های مراجعه و شرایط ناشی از انتظارات فروشگاه و … تغییر کند و همچنین هزینه های جانبی خدمات از قبیل جابجایی محل نصب به درخواست یا با موافقت شرکت، هزینه های حمل کنسلی، هزینه آهن کشی و نیاز به بالابر یا داربست جهت نصب، هزینه های نصب غیرمتعارف مثل نصب از لبه تابلو و نصب با رول بولت و همچنین آپشن های اضافه همچون آویز دالبر و لچکی و … بر عهده کارفرماست که پس از اتمام نصب و بر اساس مقدار هزینه جانبی توسط نونگاه به فاکتور خدمات اضافه خواهد شد.
  2. مواردی که بنا به اعلام شرکت نصاب نونگاه برای اندازه گیری و برآورد هزینه مراجعه می کند چنانکه به هر علتی از قبیل پیدا نشدن و نامعتبر بودن آدرس، جمع شدن فروشگاه، مخالفت فروشگاه، مخالفت شرکت، کنسل شدن موضوع خدمات و یا هر علت دیگری نصب یا تعمیر سایبان برای آن مورد منتفی شود، پیمانکار به ازای هر آدرس مبلغ 2.000.000 هزینه ایاب و ذهاب مراجعه و بررسی را در صورتحساب لحاظ خواهد کرد و عدم ارائه خدمات نافی عدم دریافت هزینه مراجعه نخواهد شد.
  3. آدرس های محل ارائه خدمات می بایست از طرف کارفرما بصورت صحیح و کامل همراه با شماره تلفن مشتری در اختیار پیمانکار قرار داده شود. چنانچه اندازه گیری یا هر مرحله ای از پروژه به علت دقیق نبودن آدرس ها با تأخیر مواجه شود، مسئولیت آن بر عهده کار فرما خواهد بود.
  4. همزمان با شروع اجرای پروژه، نام و شماره تماس نمایندگان مرتبط با هر فروشگاه برای اجرای پروژه از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار داده خواهد شد و نمایندگان مذکور موظف به همکاری و حضور در محل اجرای پروژ ه خواهند بود.
  5. کارفرما می بایست فایل لایه باز طراحی شده سایبان ها را حداکثر تا 2 روز پس از ارائه هر لیست جهت چاپ در اختیار پیمانکار قرار دهد و پیمانکار مسئولیتی در قبال اشتباه در محتوی یا اشتباه در اندازه طرح را ندارد. همچنین درصورت تأخیر در طراحی و ارائه فایل به پیمانکار، به مدت تعداد روزهای تأخیر به مدت زمان مشخص شده برای تحویل پروژه اضافه خواهد شد.
  6. در مواردی که حمل و نصب هر کدام از خدمات برندینگ نیاز به مجوز، مکاتبه یا معرفی نامه داشته باشد، صدور آن بر عهده کارفرما خواهد بود و مسئولیت ممانعت از نصب یا تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از تأخیر در هماهنگی یا عدم هماهنگی و عدم اخذ مجوزهای لازم بر عهده کارفرما می باشد.
  7. کارفرما موظف است براساس اعلام قبلی پیمانکار برای نصب آیتم ها در هر فروشگاه، هماهنگی های لازم را با فروشگاه مذکور انجام دهد و تا یک هفته بعد از اجرای پروژه نماینده کارفرما می بایست برای بازرسی کار انجام شده به محل اجرا مراجعه نماید و عدم حضور ایشان بمنزله تأیید نصب می باشد و پس از آن هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نخواهد بود مگر مواردی که مشمول خرابی بوده و ذیل موضوع گارانتی قابل بررسی و تعمیر خواهد بود.
  8. مسئولیت تأخیر در اجرای پروژه ناشی از عدم هماهنگی با مارکت ها، نداشتن قرارداد، عدم حضور ناظر شرکت موقع اجرا، عدم اخذ مجوز و … بر عهده کارفرما می باشد و چنانچه دراثر این تأخیر مجری پروژه دچار ضرر و زیان گردد جبران آن بر عهده کارفرما خواهد بود. همچنین در مواردی که بعد از ساخت یا چاپ به دلایل ذکر شده یا مشابه آن کنسل شود، پیمانکار مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و کل هزینه های ساخت و چاپ فاکتور خواهد شد ولی خدمات کنسل شده به شرکت تحویل داده خواهد شد یا بنا به درخواست شرکت به عنوان امانت نزد پیمانکار باقی خواهد ماند تا در زمان مقتضی نصب شود.
  9. درخصوص اردرهای تعمیرات صرفا مواردی که قابلیت تعمیرات داشته باشند تعمیر خواهند شد و نظر نصاب نونگاه در این خصوص ملاک خواهد بود و رویه بدین صورت خواهد بود که سایبان ابتدا بررسی خواهد شد و در صورت داشتن قابلیت تعمیر نسبت به تعمیر اقدام خواهد شد درغیر اینصورت به عنوان ساخت جدید اعلام خواهد شد. در صورتیکه تعمیر مورد نیاز به دلیل اشکالات در نصب یا مواد اولیه باشد، هزینه تعمیرات بر عهده پیمانکار می باشد.
  10. در مواردی که انجام تعمیرات مستلزم فک سایبان و حمل به کارگاه باشد، ممانعت فروشگاه از فک سایبان نافی تعهدات پیمانکار خواهد بود